شروع رویداد : - ساعت
مدت زمان رویداد :
افزودن به تقویم
شمارش معکوس تا برگزاری دوره :

مدرسان و سخنرانان

جلسات رویداد
زمان برگزاری

برگزارکنندگان رویداد

نظرات کاربران

رکوردی یافت نشد !

وبینارهای پیشنهادی ما

دوره های جامع آموزشی، نتیجه سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ارائه خدمات و برگرفته از دانش و تجربه تیم ماست.

z