روش های بهسازی خاک

شروع رویداد : چهارشنبه 10 خرداد 1402 - ساعت 10:00
مدت زمان رویداد : 2 ساعت
افزودن به تقویم
شمارش معکوس تا برگزاری دوره :
قابل خرید از یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 ساعت 23:00
تا
چهارشنبه 10 خرداد 1402 ساعت 23:59
بلیط ویژه دانشجویان
490,000 تومان
قابل خرید از سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 ساعت 23:00
تا
چهارشنبه 10 خرداد 1402 ساعت 23:59
بلیط ویژه سایرین (غیر از دانشجویان)
750,000 تومان

مدرسان و سخنرانان

دکتر نیما فرشیدفر

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جلسات رویداد
زمان برگزاری

جلسه اول
چهارشنبه 10 خرداد 1402
ساعت 10:00
ساعت 12:00

برگزارکنندگان رویداد

دانشگاه آزاد اسلامی شهید رئیسعلی دلواری

استان بوشهر

نظرات کاربران

رکوردی یافت نشد !

وبینارهای پیشنهادی ما

دوره های جامع آموزشی، نتیجه سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ارائه خدمات و برگرفته از دانش و تجربه تیم ماست.

z