عکاسی در معماری

شروع رویداد : یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - ساعت 14
مدت زمان رویداد : 14 ساعت
افزودن به تقویم
شمارش معکوس تا برگزاری دوره :
قابل خرید از شنبه 19 آذر 1401 ساعت 12
تا
جمعه 12 خرداد 1402 ساعت 18
دانشجویان دانشگاه آزاد
400,000 تومان
قابل خرید از شنبه 19 آذر 1401 ساعت 12
تا
جمعه 12 خرداد 1402 ساعت 18
عموم
500,000 تومان

مدرسان و سخنرانان

جلیل گلستانیان

کارشناس روابط عمومی

جلسات رویداد
زمان برگزاری

جلسه دوم
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402
ساعت 14
ساعت 16
جلسه
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402
ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402
ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402
ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه
چهارشنبه 03 خرداد 1402
ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه
یک شنبه 07 خرداد 1402
ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه8
چهارشنبه 10 خرداد 1402
ساعت 14:00
ساعت 16:00

برگزارکنندگان رویداد

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دفتر توانمندسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

نظرات کاربران

رکوردی یافت نشد !

وبینارهای پیشنهادی ما

دوره های جامع آموزشی، نتیجه سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ارائه خدمات و برگرفته از دانش و تجربه تیم ماست.

z