حل التمرین کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دشتستان1401

شروع رویداد : یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - ساعت 09:00
مدت زمان رویداد : 19 ساعت
افزودن به تقویم
شمارش معکوس تا برگزاری دوره :
قابل خرید از یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 ساعت 08:00
تا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 ساعت 14:00
حل التمرین کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دشتستان14010
رایگان
قابل خرید از یک شنبه 07 خرداد 1402 ساعت 08:00
تا
یک شنبه 07 خرداد 1402 ساعت 14:00
حل التمرین کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دشتستان1401
رایگان

مدرسان و سخنرانان

دکتر رسول رزمی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دشتستان

جلسات رویداد
زمان برگزاری

حل التمرین کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دشتستان1401
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402
ساعت 09:00
ساعت 14:00
حل التمرین کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دشتستان1401
یک شنبه 07 خرداد 1402
ساعت 09:00
ساعت 14:00
حل التمرین کارشناسی ارشد
دوشنبه 15 خرداد 1402
ساعت 10:00
سه شنبه 30 خرداد 1402
ساعت 14:00
حل التمرین کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دشتستان
پنج شنبه 18 خرداد 1402
ساعت 09:00
چهارشنبه 31 خرداد 1402
ساعت 14:00

برگزارکنندگان رویداد

دکتر رسول رزمی

حل التمرین دروس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دشتستان 1401

سرفصل رویداد

راکتور وطراحی پایه

نظرات کاربران

رکوردی یافت نشد !

وبینارهای پیشنهادی ما

دوره های جامع آموزشی، نتیجه سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ارائه خدمات و برگرفته از دانش و تجربه تیم ماست.

z